AVSTILLINGSBRYTER FOR BRANNALARM

Dersom du ved uhell har utløst brannalarmen, kan du trykke avstillingsknapp innen to minutter for å utsette full alarm i inntil 10 minutter, slik at du får tid til å lufte ut. Dersom det oppdages røyk og eller varme på flere røykvarslere samtidig, vil dette utløse full alarm i bygget. Følg branninstruks.
Bygningsansvarlig blir varslet:
Trond Aspelund: +47 472 35 876