En bygning sett nedenifra og opp, med knall blå himmel bak