Nøkler som sitter i en låssylinder som ikke er installert