Låssystemer og dørlåser

Nærbilde av en skrue på et låssystem som drilles opp

Alle bedrifter, institusjoner og gårder bør ha et godt låssystem. I dagens moderne samfunn er ikke et låssystem bare et låssystem – du har for eksempel både løsninger med systemnøkler eller systemer med elektronisk dørlås.

Felles for alle låssystemer er at de bør ha kopisikrede nøkler. Da unngår man at alle og enhver kan få laget seg en nøkkel hos den lokale nøkkelsliper.

 

Hva er et låssystem?

Enkelt forklart er et låssystem en løsninger hvor enten én nøkkel passer til flere låser eller flere nøkler
passer til én lås. Alle bedrifter, institusjoner og borettslag bør ha et mekanisk hovednøkkelsystem eller et
elektromekanisk system med ekstern eller intern strømkilde. Da unngår man at alle og enhver kan få laget
seg en nøkkel hos låsesmeden.

Låssystemet tilpasses slik at du kan bestemme hvilke nøkler/personer som skal ha adgang til hvilke dører.

 

Patenterte låssystemer

Forskjellen på et u-patentert låssystem og et patentert låssystem er at sistnevnte har kopisikre nøkler. Med et patentert låssystem får du en ekstra sikkerhetsdimensjon fordi du alltid har kontroll på hvor mange nøkler som er i omløp. I tillegg er som regel låsene dirkesikre og motstandsdyktige mot fysiske angrep.

Systemnøkler kan kun files opp når riktig systemnummer og dokumentasjon legges frem, og det er kun rekvirenten som kan bestille nye eksemplarer. Da eliminerer du sikkerhetsrisikoen ved flytting eller utskiftning av ansatte.

 

Noen fordeler:

 • Patenterte nøkler
 • Dirkesikre sylindere
 • Du trenger kun én nøkkel for å åpne flere dører
 • Kopisikre systemnøkler – du har kontroll på utleverte nøkler

Patenterte låssystemer passer til både borettslag hvor de bare trenger systemlåser i felles inngang, og arbeidsplasser med behov for hundrevis av nøkler og låser.

 

iLOQ – låssystem med intern strømkilde

iLOQ-systemet drives av egenprodusert strøm som oppstår når nøkkelen settes inn i sylinderen. Batterier og kabler blir dermed overflødige. Igjen står et låssystem som både er enkelt, sikkert og kostnadsbesparende.

Alle iLOQ S10-låsystemer er programmerbare. Det vil si at adgangsrettigheter raskt og enkelt kan fjernes. Dette gjør at nøkler på avveie ikke lenger vil utgjøre en sikkerhetsrisiko. Nøkkelen kan programmeres med alle rettigheter, eller med tilgang til bare visse dører. Skulle adgangsrettigheter endres, vil nøklene oppdateres fortløpende.

Sylinderen har mulighet til å loggføre hver forekomst av åpning. Hver gang en dør låses opp, eller forsøkes å låses opp, vil iLOQ-sylinderen lagre dette i en loggfil. Ønsker man dette må man installere en egen klokke i sylinderen.

iLOQ kan brukes av de fleste til det meste. Boligeiendommer, studentboliger, sykehus, kontorer, skoler og offentlige bygg, anleggsnettverk og eiendomstjenester.

 

Elektronisk dørlås

Eller er du lei av å måtte forholde deg nøkler? Da kan det hende du vil sette pris på en elektronisk dørlås. Med Yale Doorman låses døren opp med en kode, noe som gjør at du slipper å holde orden på nøklene. Men dette er ikke de eneste fordelene.

 • Du vet alltid om døren er låst, for det kan du enkelt sjekke i appen eller legge inn innstillinger for automatisk låsing.
 • Det er enkelt å slippe inn håndverkere eller vaskehjelp, uten at det går på sikkerheten løs. Med engangskoder, eller det å kunne låse opp døren fra mobilen, blir det enklere å slippe folk inn.
 • Du vet hvem som kommer og går – og når.
 • Det er enkelt å lage eller slette koder til døren. Så om noen glemmer koden eller noen flytter inn, er det bare legge til, fjerne eller erstatte eksisterende koder.

En lås som åpnes med kode, nøkkelbrikke eller fjernkontroll var for noen år siden forbeholdt bedrifter eller institusjoner. I dag er de også svært populære på privatmarkedet, og det lønner seg å kjøpe den elektroniske dørlåsen gjennom låsesmeden. 

 

FG-godkjent

Pass på at låssystemet du velger er FG-godkjent. Dette forsikrer både forbruker og forsikringsselskapet om at produktet er tyverisikkert og er av kvalitet. Låser som er FG-godkjent innehar det siste innen manipulasjons- og innbruddsbeskyttelse, og alle delene i låsesystemet må være godkjent for at låsen som helhet skal bli forsikringsgodkjent. Her kan du lese mer om hva som skiller FG-godkjente låser fra andre låser.

 

Få hjelp av Servicesentralen Lås og Nøkkel AS

Vi har mange års erfaring fra både låsservice, installasjon og montering av låssystemer. Våre profesjonelle fagfolk har spesialkunnskap og ekspertise slik at vi kan gi deg den nødvendige rådgivningen innen låssystemer og dørlåser.

 

  Når du sender en henvendelse godkjenner du
  automatisk personvernbetingelsene.