Bygning med bruk for smekklås

Har lokalet mange brukere? Da skal smekklåsen brukes

Lokaler med et høyt antall beboere og brukere, slik som boligeiendommer og kontorlokaler, stiller krav til et tilpasset sikkerhetssystem. Låsesystemet skal være enkelt og samtidig sikkert for å hindre innbrudd. Å eliminere alle mulige faktorer til at sikkerheten settes på spill, slik som å glemme å låse og andre menneskelige feil, er derfor helt vesentlig. I slike tilfeller er smekklåsen et egnet valg. Med denne låsen vil døren låses automatisk ved lukking, altså uten et fysisk grep som aktiverer låsingen. 

Når er det lurt å bruke smekklåsen?

Smekklåsen er et naturlig valg både til større lokaler og mindre rom med flere krav til høy sikkerhet: 

  • Boligeiendommer
  • Kontorlokaler
  • Garasjer
  • Oppbevaringsboder
  • Sykkelboder
  • Avfallsrom

Smekklås til boligeiendommens mange innganger

I et borettslag eller sameie, trengs det ikke bare smekklås til en felles ytterdør som leder inn til alle boligene. I underetasjene inni bygningen, finnes det gjerne boder, sykkelrom og garasje med egne innganger. Til rom som oppbevarer verdifulle eiendeler, løsøre og kjøretøy, egner smekklåsen seg godt. Ut over bare låsemekanismene for borettslaget og sameiet, er det dessuten flere faktorer som bidrar til høy sikkerhet. 

Sjekk at borettslaget er helt sikret med vår hjelp. 

Smekklås til kontorlokalets ytter- og innerdør(er)

Bedrifter med dyrebare arbeidsverktøy og -utstyr i nærmest likt antall som det finnes ansatte, har stor nytte av smekklåsen. I dag deler de fleste bedrifter på ett og samme bygg, slik at smekklåsen gjerne brukes både på ytter- og innerdør. Husk at dørene bruker forskjellig låskasse. Er det flere enn én bedrift i etasjen, kan det lønne seg med smekklås på etasjedøren også. I bedrifter med mange ansatte, vil det dessuten være flere nøkler i omløp. Flere nøkler vil altså bli glemt eller gå tapt. Med et nøkkelskap plassert nær ytterdøren får man øye på skapet på vei ut av kontorlokalene. Det kan fungere som en påminnelse om å ta med seg nøkkelen når lokalet forlates. Alle skap kan tilpasses og utvides i plass ut fra antall nøkler i din bedrift.

Vi hjelper dere å velge og montere riktig nøkkelskap.

Smekklåsens eneste ulempe – som er dens styrke

Fordi smekklåsen har automatisk låsing, vil det si at nøkkelen eller adgangskortet kun trenger å brukes når lokalet skal åpnes. Ulempen med låsen ligger egentlig i dens styrke: Med mindre en har nøkkel eller adgangskort, vil en ikke kunne komme deg inn i bygningen på utspekulerte måter. Da vil det selvsagt kunne forekomme at noen låser seg selv ute fordi nøkkelen blir glemt igjen. Med en ekstranøkkel oppbevart på et trygt og tilgjengelig sted, er problemet løst. Bedrifter har gjerne flere nøkler å holde styr på og større utskiftning av ansatte og besøkende. Derfor vil et patentert låsesystem med kopisikre nøkler gi en ekstra sikkerhetsdimensjon, og egner seg bedre enn vanlig nøkkelkopiering.

Vi kopierer opp nøkler for deg.