Et åpent nøkkelskap med kodelås, med nøkler som henger i