Rømningsskilt

Har du riktig lås på rømningsveiene i din virksomhet?

Det er mye du må ta hensyn til når du skal installere lås på de ulike rømningsveiene i en virksomhet. De må selvfølgelig være forsvarlig låst slik at ingen uvedkommende kommer seg inn i bygningen, men det må også være lett å komme seg ut om en eventuell brann skulle oppstå.

Forsikringsselskapene og brannmyndighetene har noe motstridende syn på hva som karakteriserer riktig lås på en rømningsdør, og gjør det dermed ikke enkelt for «hvermannsen» å vite hva som er riktig. Her gjør vi vårt beste for å gi en oversiktlig forklaring.

 

Vanskelig å komme seg inn, lett å komme seg ut

… dette er i grunn essensen i en lås som skal installeres på døren i en rømningsvei. Forsikringsselskapene krever at dørene låses med minst én FG-godkjent låseenhet, avhengig av virksomhetens beskyttelsesklasse, mens brannmyndighetene krever frie rømningsveier.

I henhold til forsikringsselskapenes bestemmelser, skal alle dører som vender ut fra bedriftens lokaler være låst med FG-godkjente låseenheter når ingen befinner seg i lokalene. Dette er dører som vender ut i det fri, eller inn mot friarealer som fører til områder som ikke hører til bedriften, for eksempel i kontorlokaler med flere virksomheter eller i et kjøpesenter. For å tilfredsstille brannmyndighetenes regler skal FG-godkjente låser som er installert på rømningsdører, kun benyttes som en natt- eller fraværslås.

I tillegg vil kanskje virksomheten hindre at utenforstående tar seg inn i rømningsveiene under åpningstiden, og dermed ønsker at dørene holder seg låst. Hvordan i all verden skal man da gjøre alle til lags? Jo, ved å benytte seg av låser som oppfører seg forskjellig gjennom dagen og i ulike situasjoner.

Les også: Hold bygningen varm i de kalde månedene med dørlukker

 

Magnetlås med nødknapp er løsningen

For å hindre dørene i rømningsveiene brukes av mennesker uten adgang under virksomhetens åpningstid, kan man installere en lås med innvendig knappvrider, magnetlås, panikkbeslag, daglås eller brannrømningslås i tillegg.

Magnetlåser er en smart løsning om man ønsker at rømningsdørene skal være låst også fra innsiden under åpningstiden. Den kan ikke erstatte en FG-godkjent lås, men den kan installeres i tillegg. Magnetlåsen frigjøres om brannalarmen går eller når en nødknapp ved døren utløses.

Nødknappen kan kobles til et alarmsystem som går av når noen prøver komme seg ut gjennom nødutgangen. Døren kan stilles inn til å åpne 10 sekunder etter at nødknappen utløses for å forhindre eventuelt tyveri. Personale med lovlig adgang får utdelt en nøkkelbryter som kan forbikoble magnetlåsen.

Les også: Derfor er det lurt med regelmessig service på dør og adgangssystemer

 

En åpen rød dør med dørlukkerDe FG-godkjente låsene må være ulåst under åpningstidene

Det er svært viktig at det at det etableres pålitelige rutiner for å låse opp de FG-godkjente låsene hver dag. Det er svært uheldig om man ikke kommer seg ut om det begynner å brenne fordi en dør nekter å åpne seg.

Dersom det ikke er mulig å opprette gode rutiner sier brannmyndighetene at dørene må kobles til et signalsystem. Da vil man bli varslet om noen av de FG-godkjente låsene ikke er låst opp under virksomhetens åpningstid. Dette varselet kan være en et lydsignal, eller at lyset ikke skrur seg på. I butikker kan det at kassaapparatet ikke skur seg på være et smart varsel. Det gjør at virksomheten ikke han starte den daglige driften før alle dørene er låst opp.

Les også: Fordelene ved å benytte seg av patenterte systemnøkler

 

Hva gjør en låseenhet FG-godkjent?

Når en låseenhet er FG-godkjent besitter den alle kvalitetene som kreves av en sikker lås. Det er rett og slett et kvalitetsstempel som går god for låsens kvalitet. Både låskasse, sluttstykke, sylinder og sylinderbeslag være må være FG-godkjent for at produktet som helhet skal være forsikringsgodkjent.

En FG-godkjent låseenhet er alltid merket med fabrikat og nummer og skal ikke ha knappvrider. Den må også være montert etter fabrikantens anvisning for at godkjenningen skal gjelde. Riktig installasjon er helt avgjørende for at låsen skal fungere optimalt, og alle regler og forskrifter må derfor følges ved montering.

Les også: Kan man åpne døren med fingeravtrykk? Ja, med adgangskontroll!

 

Ikke nøl med å be om hjelp

Heldigvis er det slik at vi spesialiserer oss på riktig lås på rømningsdører, slik at du skal få slippe å stresse med det. Om du synes det hele virker uforståelig og komplisert er det bare å ta kontakt med oss i Servicesentralen Lås og Nøkkel, så hjelper vi deg gjerne.

Er du usikker på om rømningsveiene i virksomheten din er forskriftsmessig låst, kan vi ta en titt og gi deg eventuelle anbefalinger ved behov. Sammen finner vi de løsningene som passer best for deg og din virksomhet, i henhold til lover og forskrifter.

Les også: Hvordan vet jeg at låsesmeden ikke er falsk?

 

 

    Når du sender en henvendelse godkjenner du
    automatisk personvernbetingelsene.