Rømningsskilt

Sikre rømningsveiene med riktig lås

Det finnes forskjellige syn på hva som utgjør en forsvarlig rømningsvei. Så hva gjelder arbeidsplassene, og hvilken lås er riktig for dere? I denne veiledningen får du innsikt i kravene til rømningsveier og riktige låser. 

Generelle krav til rømningsveier på arbeidsplassen

Kravene til rømningsvei finnes i forskriften om utforming og innretning av arbeidsplasser, og kan oppsummeres slik: 

  • Det skal være tilstrekkelige rømningsveier og nødutganger. 
  • Det skal være åpen for fri ferdsel og lett kunne åpnes innenfra uten spesielle hjelpemidler, slik som nøkkel. 
  • Rømningsveiene skal føre ut i det fri eller til et sikkerhetsområde som er tilrettelagt for å beskytte mot farer som kan oppstå. 

Rømningsveien skal enkelt lede ut, men hindre adgang

Dører som er plassert i rømningsveien skal åpne i rømningsretningen. Dørene må være forsvarlig låst for at uvedkommende ikke skal komme seg inn i bygningen. Samtidig må det være lett å komme seg ut ved en eventuell brann eller ulykke. Den riktige låsen tilrettelegger for slik allsidighet, og fungerer ulikt ut fra situasjonen og tiden på døgnet. 

Les også: 5 gode grunner til å ha adgangskontroll

Siden du vil hindre at uvedkommende får adgang i åpningstiden, anbefaler vi at rømningsdørene forblir låst også fra innsiden. En magnetlås tillater dette, men må da installeres i tillegg til en FG-godkjent lås. Magnetlåsen frigjøres når brannalarmen eller dørens nødknapp aktiveres. Alarmsystemet deres kan aktiveres om noen velger nødutgangen som utvei. 

Vi hjelper dere å innføre et optimalt adgangskontrollsystem i bedriften.

Rom som skal ha låst dør i rømningsveien

Forsikringsselskapene krever at dørene låses med minst én FG-godkjent låseenhet, avhengig av virksomhetens beskyttelsesklasse, mens brannmyndighetene krever frie rømningsveier. 

Dører som vender bort fra bedriftens lokaler, skal ha FG-godkjente låseenheter. Dette er dører som vender ut i det fri, eller inn mot friarealer som ikke tilhører bedriften (kontorlokaler med flere virksomheter eller et kjøpesenter). For å tilfredsstille brannmyndighetene, skal låsene kun benyttes om natta eller ved fravær, altså når ingen er til stede i lokalene. 

Les også: Har lokalet mange brukere? Da skal smekklåsen brukes

En åpen rød dør med dørlukker

FG-godkjente låser skal være ulåst i åpningstiden

Det må etableres gode og pålitelige rutiner for å kunne låse opp de FG-godkjente låsene hver dag. Når dører oppfører seg og åpner som de skal, forsikrer du at alle får evakuert ved en eventuell brann. 

Er det ikke mulig å opprette gode rutiner, må dørene kobles til et signalsystem. Dere blir da varslet dersom en FG-godkjent lås ikke er låst opp i virksomhetens åpningstid. Varselet kan være et lydsignal eller at lyset ikke skrur seg på. I butikker kan varselet være at kassaapparatet ikke skrur seg på. Siden virksomheten ikke kan sette i gang den daglige driften, blir dere nødt til å adressere problemet først. 

Les også: Hold bygningen varm i de kalde månedene med dørlukker

Vi har FG-godkjente og forskriftsmessige låser 

Når en låseenhet er FG-godkjent, er den kvalitetsstemplet. Den besitter alle egenskapene som kreves av en sikker lås. Låskasse, sluttstykke, sylinder og sylinderbeslag må være FG-godkjent for at låseenheten i sin helhet skal kvalifisere som forsikringsgodkjent. Vi spesialiserer oss på dørlåser til din bedrift.

Les også: Hva skiller FG-godkjente låser fra andre låser?

Vil dere innføre et adgangskontrollsystem i deres bedrift? Vi i Servicesentralen Lås og Nøkkel kan ta en titt og anbefale den optimale løsningen for dere. Ta kontakt med oss i dag!

 

 

 

    Når du sender en henvendelse godkjenner du
    automatisk personvernbetingelsene.